Nehalennia

Godin van de zeekust

Gunivortus Goos (GardenStone)

332 Blz., ISBN 97 83 837072 61 7     
Uitgegeven door Gunivortus Goos, 2009     


(Dit is de oude uitgebreide versie uit 2009)

In de eerste eeuwen na het begin van onze jaartelling, toen het Romeinse Rijk zich tot ver naar het Noorden uitstrekte, heerste er aan de westelijke noordzeekust een Godin, die door Romeinen, Kelten en Germanen gewaardeerd en vereerd werd. Toch wordt ze in geen enkele schriftelijke bron uit die tijd genoemd. Pas in 1647 duikt haar naam op, Nehalennia, in steen uitgehouwen. En dat niet slechts eenmaal, nee, er werden vele aan haar gewijde altaren gevonden.

Dit boek vertelt over die vondsten, beschrijft in woord en beeld een rijke keuze uit deze altaarstenen en schetst vervolgens een uitvoerig beeld van het leven destijds, dat daaree de Nehalennia-cultus in haar achtergrond plaatst; haar land, haar betekenis, haar vereerders en de daarmee samenhangende achtergronden worden in een mogelijke historische context gezet.

Het afsluitende hoofdstuk toont, dat deze Godin tegenwoordig weer op velerlei wijzen in de harten en hoofden van heel verschillende mensen leeft - een Godin zonder mythologie, maar met een boeiende geschiedenis!


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)