De Tau en moeder de Gans

Robert Carter

149 Blz., 9789062717989     
Mirananda, 1990     


Uit de titel van dit boek blijkt al dat het zich bezighoudt met twee op het eerste gezicht wel heel verschillende literaire bronnen.
De Tau Te Tsjing van Lao Tze, afkomstig uit de zesde eeuw voor nul is oorspronkelijk in eerste instantie bestemd voor een denkbeeldige heerser met de bedoeling hem te onderrichten over de wijze waarop hij zijn macht moet gebruiken. Maar de Tau is natuurlijk veel meer. (Het woord Tau is in het Nederlands niet te vertalen, meestal interpreteert men het als ´de weg´). Hij richt zich tot iedereen die wordt geboeid door het ´geheim´ van het leven.

De rijmpjes van moeder de Gans zijn in een veel later tijdperk in West-Europa ontstaan en lijken voor kinderen bestemd. Maar ook dat is niet meer dan schijn. Op een filosofisch en psychologisch niveau bevatten ze waardevolle lessen voor volwassenen. Zeker als het volwassenen betreft die worden aangetrokken door de leringen van de Tau Te Tsjing. Het zijn vaak spirituele parabelen. De auteur vergelijkt ze in dit boek met uitspraken in de Tau Te Tsjing en komst tot verrassende overeenkomsten.
Zowel de leringen van de Chinese wijsgeer, als de rijmpjes van moeder de Gans richten zich tot een dieper niveau in ons.

Robert Carter doceert o.m. kunstgechiedenis aan het St.Andrew College in Laurinburg, N.C.. Sinds meer dan 25 jaar is hij geïnteresseerd in oosterse filosofie en zenmeditatie. Hij volgde o.a. het onderricht van Philip Kapleau in het zencentrum van Rochester, USA.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)