Ostara

       

Img Zoektocht door de geschiedenis

De oudste vermelding van de Godin Ostara stamt van de Angelsaksische monnik Beda (672-735 na nul).
Hij schrijft in zijn boek "De Temporum ratione (cap.13)" (Engelse titel: "The Reckoning of Time") dat de heidenen de maand April de Easter-mônath noemden, vernoemd naar de Godin Eostra wiens naamdag ze vierden.

Tegenwoordig denkt men dat Beda de Godin Eostra verzonnen heeft om de maand naam Easter-mônath te verklaren. Doch dat een anti-heidense monnik van de inquisitie een heidense Godin Eostra en aan Haar gewijde heidense feesten zou verzinnen klinkt toch wat vergezocht. Van de Godin Ostara zijn meer sporen terug te vinden dan alleen de vermelding bij de monnik Beda.

Img

Ostara´s heilige bossen

Een spoor van plaatsnamen
Ernst Casimir Wasserback (1664-1709) wees op een heiligdom gewijd aan Ostara bij Oesterholz, deze plaatsnaam zou Ostarabos kunnen betekenen (v.Gilst blz.74).
In het centrum van Duitsland had je volgens enkele oude bronnen verschillede plaatsen genaamd "Ostra Lore"   (zie: Gardenstone Blz.428)
In Engeland heb je de "parish of Eastry", een plaatsnaam vernoemd naar de Godin Eostra. Oosterbeek (Gelderland) heette in 834 na nul Ostarbac en rond de tiende eeuw Ostarbeke. Oosterhout (Gelderland) heette in de elfde eeuw Ostreholt. In de regio vinden we geen zuider- noorder- en westerhout zodat de naam wellicht in verband kan worden gebracht met een heilig woud gewijd aan Ostara. Het in Groningen gelegen Heiligerlee werdt rond 1300 Asterlo genoemd, later Oosterlee. Ook deze naam kan Ostarabos aanduiden.   (v.Gilst blz.74)

Img

Godin van de dageraad

Het begin van de lente

De naam van de Germaanse Godin Ostara of Eostre betekend "dageraad", evenals de naam van de Griekse Godin Eos "dageraad" betekend.
Ook de Romeinen hebben een Godin van de dageraad genaamd Aurora en Oesja is een Hindoeïstische Godin van de dageraad.

In Duitsland zijn zo´n 150 votiefstenen gevonden daterend uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, gewijd aan de Martonae Austriahenae, ofwel de Austria Moedergodinnen. Het Duitse woord ´Austra´ / ´austa´ betekend ´oostwaards´, ´ten oosten van´, ´oosten´, en het oud Hoogduitse ´Ostar´ betekend ´in het oosten´, ´naar het oosten´. Het woord ´Ostara´ betekend ´Ooster´ of ´Oosterfestival´. De meningen zijn verdeeld doch het is zeker niet uit te sluiten dat de Godin Ostara en de Austria moedergodinnen met elkaar in verband te brengen zijn. (Gardenstone Blz.426-428)
De Germaanse Godin Ostara of Eostre zou oorspronkelijk dezelfde Godin zijn als de Griekse Godin Eos (zie: Nissaba.nl). De Godin Eos werd mogelijk al vereerd voordat de verschillende Indo-europese stammen zich verspreidden over India en Europa.
In India heet Zij Oesja of Usha, in Europa Eos en Eostre. De Godin Eos behoort tot de Titanen; de oude Goden en Goddinnen van Griekenland die door de nieuwe Griekse Goden van de Olympus naar een tweede plaats werden geschoven. De Godin Eos kwam uit een ouder tijdvak en de Grieken wisten niet goed wat ze met deze vrije ongebonden Godin aanmoesten, ze was geen goed voorbeeld voor de jonge vrouwen van Griekenland. Met verschillende mythen werd de Godin Eos gedevalueerd tot één van de mindere Godinnen. De Romeinse Godin Aurora, die met Eos gelijk­gesteld wordt, is nog maar een zwakke afspiegeling van de Grote Godin die Eos ooit was.
Ook de Indiase Godin Oejsa / Usha is een pre-vedische Godin die in de Vedische wereld meer onder­ge­schikt werd aan de mannelijke Goden.

Ostara, Ostar, Ostra, Eostre, Austra, Eos, Oesja en Usha
zijn allemaal namen van de Godin van de Dageraad.   De wetenschappelijke wereld is verdeeld of het hier nu allemaal om precies dezelfde Godin gaat en is ook verdeeld in hoeverre er een Godin Ostara / Eostre heeft bestaan. Voor ons is het duidelijk dat het om hetzelfde "archetype" gaat, dezelfde symboliek, dezelfde "energie" dus dezelfde Godin.
We kunnen gewoon een wetenschappelijke kant uitkiezen die daarbij aansluit.
De historische wetenschappelijke twijfel kunnen we terzijde schuiven, duidelijk is dat we heden ten dage wel een Godin Ostara kennen.


Martin Roek      


Naar de bovenkant van deze pagina